SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI

INSTITUT SOSIAL MALAYSIA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA KELUARGA & MASYARAKAT

Penerbitan & Repositori

Semenjak penubuhan ISM, penerbitan dalam bidang sosial telah dihasilkan secara konsisten bagi mendokong aspirasi ISM dalam melatih dan membangunkan pekerja dan pengamal sosial daripada pelbagai latar belakang yang berbeza.

ISM menghasilkan bahan penerbitan berbentuk ilmiah dan separa ilmiah. Antara penerbitan separa ilmiah ISM termasuklah ISM Minda, Social Matters dan ISM Giat manakala penerbitan ilmiah ISM ialah International Journal of Social Policy and Society (IJSPS). 

Sosial
Paradigma Sosial 2021

Paradigma Sosial 2021

Paradigma Sosial 2020

Paradigma Sosial 2020

Paradigma Sosial 2019

Paradigma Sosial 2019

Innovasi Sosial untuk Kelestarian Insan 4 2019

Innovasi Sosial 2019

Paradigma 2017

Paradigma Sosial 2017

New Paradigm 2015

New Paradigm 2015

Social Matters 2015

Social Matters 2015

International Journal of Social Policy & Society
IJSPSvolsp

Special Edition 2021

IJSPSvol17

Vol-17

IJSPS-16

Vol-16

IJSPSvol15

Vol-15

International Journal of Social Policy and Society Vol-14

Vol-14

International Journal of Social Policy and Society Vol-13

Vol-13

IJSPSvol10

Vol-10

Penerbitan ISM
LTISM1

Laporan Tahunan ISM 2020

ISM Giat

ISM Giat 2015

ISM minda 2015

ISM Minda 2015

ISM minda 2014

ISM Minda 2014

Modul Sukarelawan Institut Sosial Malaysia

Modul Sukarelawan ISM

Kompilasi Varia Soroton Lituratur Sosial

Kompilasi Varia
Soroton Lituratur Sosial vol 1

Kompilasi Varia Soroton Lituratur Sosial

Kompilasi Varia
Soroton Lituratur Sosial Vol 2

Pengurusan Kerja Sosial

Pengurusan Kes Kerja Sosial

Lain-Lain
Pemerkasaan Wanita, Kanak-Kanak dan Keluarga di Malaysia

Pemerkasaan Wanita, Kanak-Kanak dan Keluarga di Malaysia

Proceedings of the International Social Work Symposium 2019

Proceedings of the International Social Work Symposium 2019

Proceedings of the International Social Work Symposium 2019

Proceedings of the International Social Work Symposium 2019 Vol 2

Valorizing Evidence on Inclusive Social Development to Achieve Sustainable Goals in Malaysia

Valorizing Evidence on Inclusive Social Development to Achieve Sustainable Goals in Malaysia

Persidangan Industri Warga Emas Kebangsaan 2019

Persidangan Industri Warga Emas Kebangsaan 2019

HIV & AIDS Dari Perspektif Remaja Muslim

HIV & AIDS Dari Perspektif Remaja Muslim

Partnership and Collaboration in the Asia-Pacific Region

Partnership and Collaboration in the
Asia-Pacific Region

Titik Bantu

Titik Bantu

TYM

Tiada Yang Mustahil
Vol 1

Kajian
KKTS21

Tinjauan Sosial ISM dalam
Tempoh Pandemik COVID-19
(2020)

KPPO20

Peluang Pekerjaan
Orang Kurang Upaya
(2020)

KMSSKP21

Sistem Sokongan kepada
Penjaga Orang Kurang Upaya
(2020)

Kajian_Kesihatan_Mental_Wanita

Kajian Kesihatan Mental Wanita Yang Menghadapi Diskriminasi Di Tempat Kerja (USIM) (2022)

KAJIAN_ISU_KEGANASAN_RUMAH_TANGGA

Kajian Isu Keganasan Rumah Tangga: Konflik Kewangan Dan Kesejahteraan Wanita (UUM) (2022)

Independent Living Centre

Kajian Penilaian Semula Keberkesanan Pusat Kehidupan Berdikari (Independent Living Centre) Orang Kurang Upaya (OKU) Di Lembah Klang (USM) (2022)

KAJIAN_PERSEPSI_MASYARAKAT_TERHADAP_KRT

Kajian Tinjauan Mengenai Persepsi Dan Tahap Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keganasan Rumah Tangga (UNISZA) (2022)

PENGURUSAN_BENCANA_DI_PUSAT_PEMINDAHAN_SEMENTARA_PPS

Kajian Keberkesanan Kerja Sosial Dalam Pengurusan Bencana Di Pusat Pemindahan Sementara (PPS) (2022)