Seminar/ Persidangan yang dianjurkan oleh ISM adalah secara kolaboratif dengan institusi yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang sosial termasuklah universiti awam, agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Seminar/Persidangan yang diadakan memfokus kepada bidang pembangunan dan kompetensi sosial.

Senarai Persidangan