ISM telah melaksanakan beberapa kajian dengan kerjasama kumpulan penyelidik yang mempunyai latar belakang dalambidang sosial dan pembangunan sosial. 

Kajian yang telah dijalankan oleh ISM bersama pakar-pakar ini bertujuan bagi mendapatkan maklumat dan data yang berkaitan bagi menyokong sebarang pembuatan keputusan,terutamanya yang melibatkan kumpulan sasar KPWKM.