Pengenalan

Melaksanakan kajian dan penerbitan jurnal yang berkaitan dengan kumpulan sasar dan pembangunan sosial masyarakat bagi membantu pembuatan dasar dan polisi semasa negara

Antara kajian yang diuruskan ialah:

  • Kajian Keperluan Perkhidmatan Deinstitutionalisation (DI) di Malaysia
  • Kajian Aplikasi Pemetaan Jenayah dalam Kalangan Juvana di Semenanjung Malaysia Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS) 
  • Kajian Enabling Integration And Participation of Persons With Disabilities in the Workforce
  • Kajian Kerangka ke Arah Menggerakkan Sukarelawan Secara Optimum

Kluster ini turut terlibat dengan penerbitan International Journal of Social Policy and Society (IJSPS). Kluster ini turut menguruskan Kursus Penyelidikan Sosial bertujuan memberi penerangan dan kefahaman berkenaan penyelidikan sosial.

Hubungi Kami

No. Tel : 03-79853369