Pengenalan

Melaksanakan program pembangunan profesional  yang  memfokus  kepada  kursus  fungsional  dan  generik untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemahiran  pegawai-pegawai dan kakitangan perkhidmatan awam serta pengamal sosial.

Antara program yang dijalankan ialah Diploma Pasca Siswazah Kerja Sosial dan Kursus Praktis Kerja Sosial.

Hubungi Kami

No. Tel : 03-79853315