Pengenalan

Melaksanakan program pengajian gender dan pembangunan dan kapasiti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai dan kakitangan perkhidmatan awam serta pengamal sosial.

Antara program yang dijalankan ialah Kursus Neurolinguistic Programme (NLP), Kursus Kenali Gender, Kursus Expressive Art Therapy: Tanah Liat dan Puppet serta Kursus Pengurusan Karenah Anak Kecil.

Hubungi Kami

No. Tel : 03-79853344