Visi

Peneraju Kecemerlangan Pembangunan Sosial Menjelang 2020.

Misi

Memperkasa pengamal sosial dan masyarakat yang dinamik dan kompeten melalui latihan berkualiti, penyelidikan, penerbitan serta perkongsian strategik dalam bidang sosial.