• Melahirkan pengamal sosial yang mahir dan profesional menerusi latihan berkualiti dan relevan dengan peredaran semasa;
  • Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran di dalam pengurusan polisi sosial;
  • Merancang dan menghasilkan kurikulum dan program latihan yang komprehensif dan relevan;
  • Memperkembangkan rangkaian tempatan dan antarabangsa serta berkongsi ilmu dan idea dalam bidang sosial;
  • Menggalakkan penyelidikan dan penerbitan berkenaan polisi sosial dan pembangunan sosial.