• Sentiasa mengutamakan pelanggan
  • Bersopan santun dan berbudi bahasa setiap masa
  • Merancang dan menghasilkan kurikulum dan program latihan yang komprehensif dan relevan
  • Menyempurnakan tugas dengan ikhlas dan amanah
  • Muafakat dan saling hormat-menghormati sesama rakan sekerja
  • Menghargai masa
  • Kemas dalam pakaian, pemikiran dan tindakan; dan
  • Sentiasa mengutamakan kebersihan diri, pejabat dan persekitaran