Sabah teen found raped, murdered

Sila rujuk kepada keratan akhbar dari News Straits Times ms. #30, 15/8/2012 di sini.