Berita Harian - Prihatin kebajikan haiwan, gelandangan