OPAC (Online Public Access Catalog) atau (Katalog Umum Atas Talian).

Sistem ini membantu dalam menguruskan perolehan dan pendokumentasian koleksi Pusat Sumber serta memberi perkhidmatan pencarian Maklumat kepada pengguna Pusat Sumber dengan lebih cepat dan mudah.

Tujuan:

  1. Membantu pencarian bahan  yang lebih cepat dan mudah;
  2. Memudahkan penyemakan bahan sama ada terdapat dalam koleksi;
  3. Membantu mengenalpasti lokasi dan status bahan samada bahan terdapat di rak atau telah dipinjam.

WEB OPAC