“ISM komited di dalam menyedia dan melaksanakan program pembangunan kapasiti secara cekap dan berkesan sejajar dengan peranan sebagai Pusat Kecemerlangan dalam bidang sosial dan pembangunan sosial. ISM akan memastikan kepuasan pelanggan sentiasa ditingkatkan melalui pematuhan kepada keperluan-keperluan dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti.”