Calendar

Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA Siri 6&7/2020
From Saturday 29 August 2020
To Monday 31 August 2020
Contact 012 663 5606

Objektif kursus:                     Untuk memastikan peserta golongan B40 dan ibu tunggal yang telah mengambil upah menjaga serta mengasuh kanak-kanak mempunyai ilmu yang sebenar dalam pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.

Kumpulan Sasar:                  Golongan B40 dan Ibu Tunggal

Bil. Peserta:                          45 orang

Bil. Hari Kursus:                    30 hari (termasuk kelas dan latihan praktikal)

Yuran kursus:                        Percuma

Kandungan Kursus:              Kurikulum PERMATA Negara

Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308)

Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012

Konvensyen Hak Kanak-Kanak (CRC)

Perlindungan Kanak-Kanak 

Pengurusan Rekod TASKA

Etika dan Profesionalisme Pendidik / Pengasuh

Rancangan Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran (RPA)

Pedagogi Permata, ICT Untuk Kanak-Kanak

Patriotisme dan Kesedaran Kepelbagaian Budaya

Perkembangan Fizikal Kanak-Kanak

Perkembangan Sahsiah dan Sosio Emosi

Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi Awal

Perkembangan Deria dan Pemahaman Dunia Persekitaran

Perkembangan Awal Matematik dan Pemikiran Logik

Perkembangan Kreativiti dan Estetika

Kemahiran Urus Diri Kanak-Kanak

Nyanyian, Muzik, Drama dan Tarian

Penaksiran dan Log Harian PERMATA

Pemakanan Seimbang dan Perancangan Menu

Perancangan Tahunan, Mingguan dan Jadual Aktiviti Harian 

Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran PERMATA: Modul 1 – Peringkat Umur Lahir – 6 bulan

Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran PERMATA: Modul 2 – Peringkat Umur 6 – 12 bulan

Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran PERMATA: Modul 3 – Peringkat Umur 1 – 2 tahun

Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran PERMATA: Modul 4 – Peringkat Umur 2 – 3 tahun

Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran PERMATA: Modul 5 – Peringkat Umur 3 – 4 tahun

Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran PERMATA: Modul 6 – Peringkat Umur 4 tahun ke atas

Memahami dan Mengurus Tingkahlaku Kanak-Kanak

Amalan Asuhan dan Interaksi Dengan Kanak-Kanak di TASKA

Pengurusan Ruang dan Peralatan Pembelajaran di TASKA

Pengesanan Awal Kanak-Kanak Berkeperluan Khas

Menyediakan Permainan dan Bahan Bantu Mengajar

Kolaborasi Ibu Bapa dan Komuniti

Pemerhatian, Penaksiran, Pelaporan dan Perkembangan Kanak-Kanak

Pencegahan Kebakaran

Pihak Berkuasa Tempatan

Pertolongan Cemas dan Pencegahan Kemalangan

Pergigian dan Kesihatan Oral Kanak-Kanak

Kesihatan, Kebersihan dan Keselamatan Bayi

Penyusuan Susu Ibu 

Praktikum di TASKA

Kluster In Charge:                 Kluster Pembangunan Rundingan Sosial

Maklumat Perhubungan:       03-7985 3371

 

Sinopsis Kursus

 

Pengisian kursus adalah berbentuk ceramah, aktiviti dalam kumpulan dan latihan amali. Di akhir kursus, peserta diharapkan dapat mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap serta mempraktiskannya untuk menjadi seorang pengasuh atau pendidik yang mahir dan berketerampilan dalam bidang asuhan dan didikan awal kanak-kanak.