Calendar

Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA Siri 4&5/2020
From Sunday 02 August 2020
To Friday 21 August 2020
Contact 012 663 5606

Objektif kursus:                     Menyampaikan ilmu asas pembimbing komuniti sebagai peneraju utama dalam menyampaikan perkhidmatan menolong; 

Memastikan proses bantuan menolong dapat disampaikan secara profesional dan berkesan; dan 

Menambahkan penglibatan ahli masyarakat dalam proses membantu sesama manusia.

Kumpulan Sasar:                  Kakitangan Kerajaan, Agensi Swasta, Ahli Masyarakat, NGO dan sukarelawan.

Bil. Peserta:                          45 orang

Bil. Hari Kursus:                    5 hari

Yuran kursus:                        RM 30 / Percuma (Golongan B40)

Kandungan Bengkel:             Ice Breaking Dan Pembentukan Kumpulan 

Pengenalan Bimbingan Dan Kemahiran Menolong 

Fasa Dan Proses Dalam   Kaunseling

Kemahiran Komunikasi

                                             Teknik-Teknik Kaunseling

                                             Amali 1: Aplikasi Kemahiran Asas Kaunseling

(Role Play)

                                             Amali 2: Bimbingan  Kelompok

                                             Prinsip Dan Etika Kaunseling

Kluster In Charge:                 Kluster Pembangunan Rundingan Sosial

Maklumat Perhubungan:       03-7985 3371

Sinopsis Bengkel 

 

Pengisian bengkel adalah berbentuk ceramah, aktiviti dalam kumpulan dan latihan amali. Di akhir bengkel, peserta diharapkan dapat mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap serta mempraktiskannya untuk menjadi seorang pembimbing komuniti yang mahir, berketerampilan dan boleh membantu golongan sasar kementerian.