Calendar

Seminar Keselamatan Kanak - Kanak 2019
Wednesday 07 August 2019, 08:00am - 05:00pm
Contact 03-7985 3327

Pusat Pengajian : Kluster Pembangunan Sosial

Kumpulan Sasar : Pelajar - Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan

Jumlah Peserta : 300 Orang

Tempoh Kursus : 1 Hari

Pegawai Penyelaras : Puan Rozbizah Abd. Aziz 

Location Institut Pengurusan Peladang, Langkawi