Kalendar

Bengkel Sukarelawan Jiwa Malaysia Tahap Lanjutan
Dari: Isnin 11 Februari 2019 -  08:00am
Hingga: Jumaat 15 Februari 2019 - 05:00pm
Contact 03-7985 3333

Pusat Pengajian : Kluster Kesukarelawanan dan Keusahawanan Sosial

Kumpulan Sasar : Peserta yang telah menghadiri Bengkel Sukarelawan Jiwa Malaysia Tahap Pertengahan

Jumlah Peserta : 35 Orang

Tempoh Kursus : 5 Hari

Pegawai Penyelaras : Cik Nooratika Zainal

Lokasi Institut Sosial Malaysia