Kalendar

Seminar Kebangsaan Kerja Sosial
Dari: Selasa 11 Julai 2017 -  08:00am
Hingga: Jumaat 14 Julai 2017 - 05:00pm
Contact 03-7985 3311

Pusat Pengajian : Kluster Pembangunan Profesional

Kumpulan Sasar : Semua Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat

Jumlah Peserta : 60 Orang

Tempoh Kursus : 4 Hari

Pegawai Penyelaras : Puan Norliza binti Mokhtar

 

Lokasi Auditorium, ISM