Kalendar

Bengkel Sukarelawan Jiwa Malaysia Tahap Pertengahan
Dari: Isnin 10 Julai 2017 -  08:00am
Hingga: Jumaat 14 Julai 2017 - 05:00pm
Contact 03-7985 3363

Pusat Pengajian : Kluster Kesukarelawanan dan Keusahawanan Sosial

Kumpulan Sasar : Peserta yang Telah Mengikuti Bengkel TOT

Jumlah Peserta : 30 Orang

Tempoh Kursus : 5 Hari

Pegawai Penyelaras : Puan Esah binti Keling

 

Lokasi Melaka