Kalendar

Kursus Model PAP Pegawai dan Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat Siri 1
Dari: Isnin 27 Mac 2017 -  08:00am
Hingga: Jumaat 31 Mac 2017 - 05:00pm
Contact 03-7985 3312

Pusat Pengajian : Kluster Pembangunan Profesional

Kumpulan Sasar : Pegawai dan Penolong Pegawai Gred S29 - S44

Jumlah Peserta : 22 Orang

Tempoh Kursus : 5 Hari

Pegawai Penyelaras : Encik Rahmat bin Sahat

Lokasi Bilik Kuliah 2, ISM