Kalendar

Bengkel Para Kaunselor Tahap 2
Dari: Ahad 19 Mac 2017 -  08:00am
Hingga: Jumaat 24 Mac 2017 - 05:00pm
Contact 03-7985 3371

Pusat Pengajian : Kluster Kesukarelawanan dan Keusahawanan Sosial

Kumpulan Sasar : Terbuka kepada Kakitangan Awam/NGO/Sukarelawan

Jumlah Peserta : 40 Orang

Tempoh Kursus : 5 Hari

Pegawai Penyelaras : Puan Siti Mariam binti Sageh

Lokasi Bengkel Daya kelang