Kursus

Bengkel Sukarelawan Jiwa Malaysia Tahap Lanjutan Bagi Pegawai dan Kakitangan ISM
28 Mei 2019 - 30 Mei 2019
08:00AM - 05:00PM
Kursus Pengenalan Kerja Sosial Siri 1/2019
10 Jun 2019 - 21 Jun 2019
08:00AM - 05:00PM

Acara

Tiada acara

Media Sosial


Institut Sosial Malaysia (ISM), adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

ISM berperanan memberikan latihan dan pembangunan kepada pekerja dan pengamal sosial, daripada KPWKM dan agensi, badan kerajaan lain, badan bukan kerajaan, serta masyarakat awam. Fokus dan bidang latihan yang diberikan oleh ISM adalah melibatkan kumpulan sasar KPWKM serta kesejahteraan sosial masyarakat termasuklah kesukarelawanan dan keusahawanan sosial. 

4800+

Latihan sejak penubuhan ISM

150+

Jurnal dan Penerbitan

Gambar & Video

Gambar dan Video ISM

Latihan & Kursus

Latihan dan Kursus ISM

Penerbitan & Jurnal

Penerbitan dan Jurnal